THK NRS 65LB_-LM Guide-LM Guide(full-ball type)-Ultra-heavy load(Four-way equal load)Model NRS-NRS-LB-NRS 65LB _上海专业THK产品销售商

产品列表

Expand All
THK

THK NRS 65LB_-LM Guide-LM Guide(full-ball type)-Ultra-heavy load(Four-way equal load)Model NRS-NRS-LB-NRS 65LB

THK NRS 65LB 导轨 滑块 轴承 丝杠

本公司提供THK NRS 65LB 导轨 滑块 轴承 丝杠技术选型设计,技术服务,THK NRS 65LB价格,库存 cad 样本 2d 3d 图纸等资料,THK NRS 65LB 价格库存信息请使用下方的在线订单联系我们

专业销售THK NRS 65LB -LM Guide-LM Guide(full-ball type)-Ultra-heavy load(Four-way equal load)Model NRS-NRS-LB-NRS 65LB 轴承,能针对客户对THK NRS 65LB的需求提供各种技术服务,对客户使用提供选型,安装,维修服务,为满足客户的需求,本公司对THK NRS 65LB系列产品备有一定的库存,能满足客户紧急使用的要求,具体详细信息请联系我们公司,我们将为您提供专业详细的服务。THK ST 90B THK CF型 THK DK 2006-4 THK BNK 2520-3.6G2 1851LC7Y THK RB 19025 THK Safety Design THK ST 35UU THK BNF 5510-7.5 THK BLK 3232-3.6THK KR46□□C / D 340L with a Cover THK PB 16 THK BLW 3232-3.6 THK NART 25R THK FTW THK LM 38GA THK DCM 45 THK NB-T型 THK DK 3204-3 THK SNS-LRH THK KR33□□A / B 300L THK FBL51H-P13 305L THK LBS 20 THK LM 80GA-OP THK BNT 3210-5.3 THK VR 12-200×7Z THK FBL27D 400L THK SNS 65C

联系我们

点击联系我们查看THK NRS 65LB销售信息

发送邮件

点击联系我们查看THK NRS 65LB销售信息更多THK NRS 65LB价格,库存信息,THK NRS 65LB技术资料如:图纸,计算,样本,cad 2d 3d 资料请使用下面的在线订单的功能联系我们,我们会尽快回复你。

您也可以直接发邮件到  sales@31260606.com  或致电: 021-31260606


THK NRS 65LB

THK NRS 65LB 导轨 滑块 轴承 丝杠 Basic load rating Static permissible moment Mass Radial Reverse radial Side M A M B M C M 0 LM block LM rail Dynamic rating C Static rating C 0 Dynamic rating C L Static rating C 0L Dynamic rating C T Static rating C 0T 1 block Double blocks 1 block Double blocks 1 block 1 block kN kN kN kN kN kN kN-m kN-m kN-m kN-m kN-m kN-m kg kg/m 204 425 204 425 204 425 12.3 58.6 12.3 58.6 11.1 -LM Guide-LM Guide(full-ball type)-Ultra-heavy load(Four-way equal load)Model NRS-NRS-LB-NRS 65LB [DXF data] THK_NR()THK_NRS()THK_NRS_65()THK_NRS_6()THK_NRS_65LB()

Copyright (C) BM Ltd.